Datele despre alegerile locale ??ntr-un singur tur din 2016

Trimite mai departe

Acum c?? alegerile preziden??iale au trecut, cu to??ii ne ??ndrept??m aten??ia c??tre alegerile locale din 2020 iar primul subiect de dezbatere este:

Ar trebui s?? avem alegeri ??ntr-un tur sau ??n dou?? tururi de scrutin?

Unii spun c?? nu, al??ii spun c?? da, inclusiv Pre??edintele Klaus Iohannis ar fi spus, conform digi24, ?????n dou?? tururi se pot ob??ine rezultate frumoase???.

Noi nu ??tim r??spunsul la ??ntrebare dar putem s?? prezent??m datele despre cum au fost ale??i primarii la ultimele alegeri locale care s-au desf????urat ??ntr-un singur tur de scrutin.

Scurt istoric

Alegerile locale ??ntr-un singur tur au fost introduse pentru prima dat?? ??n 2011 prin legea nr 129/2011 ??i reconfirmate ??n 2015 de legea 115/2015.

Iat?? cum au votat partidele parlamentare aceste 2 legi:

Se poate observa c?? toate partidele parlamentare de dinainte de 2016 au fost la un moment dat pentru alegerea primarilor ??ntr-un singur tur de scrutin.

Rezultate alegeri locale 2016

??n Rom??nia sunt 326 de primari ??n mediul urban ??i 2861 ??n mediul rural.

Peste 45% din prim??riile din mediul urban au fost c????tigate cu sub 50% din voturi ??n timp ce ??n mediul rural peste 70% din primari au ob??inut peste 50% din voturi.
27% dintre primarii din mediul urban au luat ??ntre 40% ??i 49%.

Primarii municipiilor re??edin??e de judet care au luat peste 50% sunt din: Bra??ov, Timi??oara, Sibiu, Craiova, Alexandria, Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc, Baia Mare, Oradea, Sf??ntu Gheorghe, Vaslui.
??n Bucure??ti, doar primarul sectorului 3 a luat peste 50% din voturi.

??n ora??ele mari, Ionic?? Constantin-Cornel (PSD) la Pite??ti ??i Ionu??-Florin Pucheanu(PSD) la Gala??i sunt primarii ale??i cu cele mai pu??ine voturi:

La nivel na??ional mediana procentelor ob??inute de primarii c????tig??tori este 59%, adic?? jum??tate dintre primarii ale??i ??n 2016 au ob??inut sub 59% iar cealalt?? jum??tate peste 59%.

Cei 18 primari ai PMP au ob??iut cea mai mic?? median??, jum??tat dintre ei ob??in??nd sub 43%. La cel??lalt cap??t, 97 dintre cei 195 de primari UDMR au ob??inut peste 72% din voturi.

Dac?? ne uit??m cum a stat situa??ia pe jude??e vedem c?? Bucure??tiul are de departe cea mai mic?? median??: 37% de altfel ??n afar?? de primarul Sectorului 3, niciun alt primar de sector nu a trecut de 40%.

Jude??ele cu mediana cea mai mare, cum era de a??teptat ??i din graficul anterior, sunt Harghita ??i Covasna care au 50% dintre primari ale??i cu cu peste 77% din voturi.

Daca vrei s?? afli cum s-a votat ??n localitatea ta, exploreaz?? datele statistice aici:


Trimite mai departe