Cifrele localurilor afectate de lucr??rile de pe Bulevardul Decebal din Bucure??ti.

Trimite mai departe

Am v??zut zilele trecute un articol pe buletin.de/bucuresti, proiectul celor de la Funky Citizens, care vorbe??te despre lucr??rile de pe Bulevardul Decebal din Bucure??ti care dureaz?? din martie 2019 ??i cum aceste lucr??ri au obligat proprietarii de restaurante ??i baruri din zon?? s?? ????i ??nchid?? afacerile.

??nt??mplarea face c?? noi lucr??m ??n aceast?? perioad?? la introducerea ??n platforma ZOOM Report a datelor societ????ilor comerciale agregate p??n?? la nivel de comun?? structurate pe domenii de activitate ??i ne-am g??ndit s?? m??sur??m valoarea localurilor afectate de lucr??rile Prim??riei Sector 3 pe Bulevardul Decebal care dureaz?? de mai bine de 8 luni.

Astfel, am luat luat toate companiile care au sediul pe Bulevardul Decebal, au avut cifra de afaceri peste 0 ??n 2018 ??i au domeniile de activitate: Restaurante, Baruri ??i alte activit????i de servire a b??uturilor (codurile CAEN 5610 ??i 5630) ??i cifrele arat?? a??a:

??n 2018 13 localuri de pe Decebal au avut cumulat o cifra de afaceri de peste 3.100.000 de euro.


La ??nceputul lui 2020 vom lansa sec??iunea economic?? pe platfroma noastr??. P??n?? atunci po??i s?? intri ??i s?? explorezi date despre Demografie, Educa??ie ??i Alegeri aici:


Trimite mai departe