Trendul rezultatelor la Evaluarea Na??ional?? ??n ultimii 5 ani.

Trimite mai departe

Zilele trecute s-a desf????urat Evaluarea Na??ional?? ??n condi??ii absolut speciale provocate de pandemia COVID-19 ??i ??n acest context am vrut s?? vedem dac?? anul 2020 este semnificativ diferit din punctul de vedere al rezultatelor fa???? de trendul ultimilor 5 ani.

??n acest scop am decis s?? analiz??m cum s-au distribuit mediile finale, pe jude??e, din anii 2015-2020. Obiectivul este s?? observ??m tendin??ele de cre??tere/sc??dere a procentelor de copii care au ob??inut medii situate ??n unul din cele 5 intervale: 1-2.99, 2-4.99, 5-6.99, 7-8.99 ??i 9-10 ??i cum se ??ncadreaz?? anul 2020 ??n aceste tendin??e.

Metodologie

Am ??mp??r??it elevii care au participat la Evaluarea Na??ional?? din fiecare an ??n 5 grupe, ??n func??ie de media final?? pe care au ob??inut-o (1-2.99, 2-4.99, 5-6.99, 7-8.99 ??i 9-10) ??i am calculat procentele din total. Apoi am comparat procentele pentru fiecare interval de medii, din fiecare an, cu procentele din anul urm??tor* (ex. Procentul de elevi din 2015 cu medii ??ntre 1-2.99 cu procentul de elevi din 2016 cu medii ??ntre 1-2.99) ??i diferen??a dintre ele am exprimat-o ca procent din primul an de referin???? (ex. Dac?? ??n 2015 procentul de elevi cu medii ??ntre 1-2.99  este de 3.75 % din total ??i ??n 2016 acesta este de 5.05%, atunci avem o cre??tere de 25.7% dup?? formula 100-(3.75/5.05*100))

* Din p??cate setul de date cu rezultatele din 2018 nu este disponibil pe gata.gov.ro ??i nici pe evaluare.edu (sursele oficiale de date deschise de unde am extras datele pentru analiz??), a??a c?? am comparat anul 2017 cu 2019.

Pe Zoom Report sunt disponibile graficele cu procentele de elevi grupa??i pe intervale de medii, pe ani, sexe ??i discipline, de la nivel de jude?? p??n?? la nivel de comun??, la sec??iunea Educa??ie -> Examene -> Evaluare Na??ional??.

Cum citim graficul 

Culoarea cercurilor indic?? dac?? procentele elevilor distribui??i pe medii s-au m??rit (albastru) sau mic??orat (ro??u), iar marimea cercurilor arat?? c??t de mult s-au modificat procentele fa???? de anul precedent (cu c??t mai mare e cercul, cu at??t mai mare e schimbarea).

Ce am observat

??n 2020, comparat cu 2019, ??n toate jude??ele au crescut procentele de copii care iau medii ??ntre 7-8.99 ??i 9-10. Cea mai mare cre??tere pe intervalul 7-8.99 este ??n jude??ul Giurgiu, de 28.6%. Dar tot ??n Giurgiu este a doua cea mai mare propor??ie de elevi din ??ar??, dup?? Teleorman, care au luat medii ??ntre 1 ??i 2.99 (13.2%).

Giurgiu (2019-2020)

??ntre 2015 ??i 2019 propor??ia de elevi care ob??ineau medii ??ntre 1-2.99 cre??tea ??n fiecare an ??n 10 jude??e: Bihor, Bistri??a-N??s??ud, Cara??-Severin, Constan??a, Covasna, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Sibiu ??i S??laj. ??n 3 dintre aceste jude??e cre??tea ??i procentul de elevi care au ob??ineau medii ??ntre 3-4.99: Covasna, Hunedoara ??i Sibiu.

??n 2020, doar ??n 6 jude??e este ??nc?? ??n cre??tere procentul de elevi cu medii ??ntre 1-2.99: Constan??a, Covasna, Hunedoara, Ilfov, Sibiu ??i Suceava.

??ntre 2015 ??i 2019 procentul de copii cu medii ??ntre 7 ??i 8.99 era ??n sc??dere continu??, ??n fiecare an, ??n 12 jude??e: Bac??u, Bihor, Boto??ani, Buz??u, Cara??-Severin, Covasna, Ia??i, Neam??, S??laj, Sibiu, Vaslui ??i V??lcea. De cele mai multe ori aceast?? sc??dere era ??nso??it?? ??i de o tendin???? de cre??tere a procentului de elevi care iau medii ??ntre 5 ??i 6.99. ??n 2020 ??n toate aceste jude??e intervalul de copii cu medii ??ntre 7-8.99 revine aproape de propor??ia din 2015 sau mai mare.
Sa lu??m spre exemplu jude??ul Bac??u. Procentul de elevi care lua medii ??ntre 7-8.99 sc??dea de la 33.3% (??n 2015) la 29.7% (??n 2019). ??n 2020 acesta cre??te la 36.3%.

Bac??u (2015-2020)

Dac?? ne uit??m ??i la jude??ul Cara??-Severin, observ??m aceea??i evolu??ie: procentul cu medii ??ntre 7-8.99 scade de la 36.4% (??n 2015) la 25.1% (??n 2019) ??i cre??te la 32.8% (??n 2020).

Cara??-Severin (2015-2020)

??n concluzie
Tendin??a de cre??tere a elevilor care luau note sub 5 ??i de sc??dere a celor care luau medii ??ntre 7-8.99 din anii 2015-2019 s-a estompat ??n rezultatele de la examenul din acest an.

Po??i s?? g??se??ti ??n platforma noatr??: Prezen??a ??i rezultatele la Evaluarea Na??ional?? (2015-2020) pe jude??e


Trimite mai departe